Kerkelijk werker
Op zondag 3 oktober is Linda Wind-Kamminga bevestigd als ouderling/kerkelijk werker voor onze gemeente. Zij zal 12 uur per week ondersteuning bieden op pastoraal en diaconaal gebied. Linda is iedere dinsdagmiddag van 12.30 – 14.00 uur in de Consistorie aanwezig. U kunt dan binnenlopen voor een praatje of om een afspraak te maken. Telefonisch is zij bereikbaar op 06-38908876 en via de mail: lindawind@kpnmail.nl

Vanaf 1 januari zijn de diensten digitaal te volgen vanuit de Ontmoetingskerk te Gorredijk via kerkomroep.nl of het YouTube kanaal van de Ontmoetingskerk in Gorredijk. Aanvang 9.30 uur, maar op ieder moment terug te kijken.
Het is niet meer nodig vooraf aan te melden voor het bijwonen van de dienst.