De kerkdiensten komen te vervallen tot nadere berichtgeving en regels vanuit de overheid.

Klokken van hoop en troost, ook in Lippenhuizen

Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken ook alle kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen (18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

 

Stilte meditatie iedere woensdag in de 40 dagen tijd.

klik voor informatie stilte meditatie Piterkerk