Poster Sparjebird 2018

Gemeentebijeenkomst 8 juli 2018

Een vervolg op de bijeenkomst van 29 april. Dit keer gaan we weer na afloop van de dienst om 11.15 uur met elkaar in gesprek over d hoe we het kerk- en gemeente zijn in de toekomst vorm geven. Dit zullen we doen aan de hand van een aantal concrete vragen. Er zal weer voor een lichte lunch worden gezorgd.

 

Dialoogtafel over diaconaat 15 mei 2018 20:00 in Lippenhuizen

U bent uitgenodigd deel te nemen aan een dialoogtafel rondom ‘diaconaat’ op 15 mei 20:00 in de consistorie in Lippenhuizen. Vanaf 19:45 is er inloop met koffie en thee. Deze avond is bedoeld voor de gemeenteleden van Lippenhuizen – Hemrik en Langezwaag e.o. samen. Samen met diaconaal werker Anna van der Meer uit Drachten gaan we met elkaar in gesprek. Diaconaat is één aspect van gemeente zijn. Een aspect dat nu met mijn deels diaconale aanstelling wat meer op de voorgrond staat. Diaconie is het waard om samen over na te denken en uit te wisselen. Wat is diaconaal kerk zijn? Van harte welkom!
Anna over wat een dialoogtafel is:
Een dialoogtafel is een dialoog – en dus niet een discussie met voor en tegens- waar je in een kleine groep met elkaar in gesprek gaat over een thema (bijvoorbeeld verbondenheid, eenzaamheid, armoede, enz). De Talking stick is daarbij een belangrijk voorwerp of symbool. De Talking stick zorgt ervoor dat iedereen gehoord wordt.
Het van elkaars standpunten, gevoelens, ervaringen, dromen en acties horen, geeft nieuwe inzichten, verbinding, inspiratie en (gezamenlijke) acties.

14 februari Aswoensdag

Om 19.30 uur is er een korte dienst in Langezwaag om het begin van de 40 dagentijd te markeren. Voorganger is ds. Sietske Blok.

De klok luidt!

De klok wordt geluid op 27 januari ’s avonds in verband met de opening LF 2018.
Tijdens het openingsweekend van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 zullen op zaterdagavond rond 21.45 uur zoveel mogelijk de kerkklokken in de Provincie Friesland geluid worden. Dit gebeuren wordt live uitgezonden op NPO 1. Ook onze klok in Lippenhuizen zal dan luiden!

Voorlopig einde Terpnieuws

Aangezien er geen nieuwe redactieleden zijn gevonden voor het kerkblad, is er (voorlopig) een einde gekomen aan de uitgave hiervan. De kerkenraad onderzoekt de mogelijkheden, die er nu nog zijn.

Persbericht KMVH

Muzikale middag KMVH Friesland op 10 maart 2018 (Kerk & Mensen met een Verstandelijke Handicap) lees meer

 

2018 Bekijk de agenda

Lees meer over de agenda