IMG_20201106_0003De dienst van zondag 29 november heeft een gewijzigde aanvangstijd. Deze begint om 11.00 uur.

Zondag 22 november worden de overledenen herdacht. In verband met de coronamaatregelen is de ruimte om veel mensen te ontvangen beperkt. Daarom is aanmelden dringend gewenst.
De kerk blijft na de dienst open om iedereen, die dat wil de gelegenheid te geven zelf een kaarsje aan te steken.

De diensten in de Piterkerk zijn hervat sinds 30 augustus.  Er mogen momenteel maximaal 30 personen in het kerkgebouw aanwezig zijn. Aanmelding is daarom gewenst via de scriba (scriba@kerklippenhuizenhemrik.nl) . Er is geen koffiedrinken. Aangezien er geen gemeentezang is, willen we graag iedere dienst twee voorzangers hebben. Aanmelden kan via de scriba.