De diensten in de Piterkerk worden hervat op 30 augustus. Om 11.00 uur is er dienst, waarin ds. Hulshof voorgaat. Er mogen maximaal 35 personen in het kerkgebouw aanwezig zijn. Aanmelding is daarom gewenst via de scriba (scriba@kerklippenhuizenhemrik.nl) Na afloop van de dienst is er een korte gemeente bijeenkomst. De gemeente wordt bijgepraat en gehoord over de plannen voor de toekomst van onze kerkelijke gemeente.