De diensten in de Piterkerk zijn hervat sinds 30 augustus.  Er mogen momenteel maximaal 30 personen in het kerkgebouw aanwezig zijn. Aanmelding is daarom gewenst via de scriba (scriba@kerklippenhuizenhemrik.nl) . Er is geen koffiedrinken. Aangezien er geen gemeentezang is, willen we graag iedere dienst twee voorzangers hebben. Aanmelden kan via de scriba.