Welkom op onze site!

De Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik gaat vanaf 1 januari 2021 samenwerken met de PKN gemeente van Gorredijk.

Vacature kerkelijk werker, lees de vacature

Vacature beheerder begraafplaats, lees de vacature

IMG_2898

ANBI

Staat Baten en Lasten Diaconie en Kerkrentmeesters Meer informatie   De actie Solidariteitskas wordt momenteel gehouden.Solicariteitskas

Activiteitencommissie Piterkerk

Voor de exploitatie van het kerkgebouw is een activiteitencommissie Piterkerk actief. Kijk op www.piterkerklippenhuizen.nl.