Welkom op onze site!

De Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik is een gemeenschap van mensen die zichzelf karakteriseert als een zoekgemeenschap: het geloof wordt beleefd als een zoektocht.

Al doende en gaandeweg het leven, oefenen we om het geloof vorm te geven en om vanuit de inspiratie van dat geloof in het leven te staan.

Er is ruimte voor communicatie met elkaar. Er is sprake van een diversiteit aan geloofsopvattingen. Daarin beleven we ook de rijkdom van verschillend geloven.

Tevens willen we kerk zijn in deze wereld en in onze dorpen.

Activiteitencommissie Piterkerk

Voor de exploitatie van het kerkgebouw is een activiteitencommissie Piterkerk actief. Kijk op www.piterkerklippenhuizen.nl.

ANBI

Staat Baten en Lasten Diaconie en Kerkrentmeesters Meer informatie