Welkom op onze site!

De Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik gaat samenwerken met de PKN gemeente van Gorredijk.

IMG_2898

ANBI

Staat Baten en Lasten Diaconie en Kerkrentmeesters Meer informatie

Stichting Alde Fryske Tsjerken

Het kerkgebouw is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. meer info