Welkom op onze site!

De Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik gaat vanaf 1 januari 2021 samenwerken met de PKN gemeente van Gorredijk.

IMG_2882

Gemeente zijn kun je niet in je eentje.
In de Classis Fryslân ontmoeten
Friese Protestantse Gemeenten elkaar en zorgen zij voor elkaar.
Kijk regelmatig op de website van de classis om kerkenwerk en samen kerk zijn leuker, makkelijker en meer verbindend te laten zijn. Ook voor (jo)uw gemeente.
Zie: Classis Fryslan

ANBI

Staat Baten en Lasten Diaconie en Kerkrentmeesters Meer informatie

 

De actie Solidariteitskas wordt momenteel gehouden.Solicariteitskas

 

 

Activiteitencommissie Piterkerk

Voor de exploitatie van het kerkgebouw is een activiteitencommissie Piterkerk actief. Kijk op www.piterkerklippenhuizen.nl.