Welkom op onze site!

De Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik gaat vanaf 1 januari 2021 samenwerken met de PKN gemeente van Gorredijk.

IMG_2882

Uitnodiging

Zaterdag 7 mei a.s. is er een maaltijd om 17.30 uur in de Ontmoetingskerk Gorredijk voor de gemeenteleden van Gorredijk en Lippenhuizen-Hemrik.
Elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen is het uitgangspunt, maar daarnaast ook gewoon gezellig en lekker  samen eten, met gerechten gebaseerd op de verhalen uit de Bijbel.
Voor de kinderen is er ook iets te smullen. Een vrijwillige bijdrage na afloop wordt op prijs gesteld, maar is geen ‘must’.

Opgave bij ds. Ron Lafeber rmlafeber@home.nl of Tiny Jubels (scriba@kerklippenhuizenhemrik.nl) Graag voor 2 mei a.s.

 

 

 

ANBI

Staat Baten en Lasten Diaconie en Kerkrentmeesters Meer informatie

Activiteitencommissie Piterkerk

Voor de exploitatie van het kerkgebouw is een activiteitencommissie Piterkerk actief. Kijk op www.piterkerklippenhuizen.nl.