Welkom op onze site!

De Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik is een gemeenschap van mensen die zichzelf karakteriseert als een zoekgemeenschap: het geloof wordt beleefd als een zoektocht.

Al doende en gaandeweg het leven, oefenen we om het geloof vorm te geven en om vanuit de inspiratie van dat geloof in het leven te staan.

Er is ruimte voor communicatie met elkaar. Er is sprake van een diversiteit aan geloofsopvattingen. Daarin beleven we ook de rijkdom van verschillend geloven.

Tevens willen we kerk zijn in deze wereld en in onze dorpen.

Dominee met diaconale opdracht.

Onze gemeente heeft een predikant met een ‘diaconale opdracht’.
Er is meer behoefte is aan presentie in de dorpen, het mede vorm geven aan kerk-zijn in de dorpen en het signaleren en doen ondersteunen van  mensen aan de rand van de samenleving. Een taak die aansluit bij de hedendaagse ontwikkelingen in kerkelijk Nederland en zoals we zullen zien aansluit bij de beleidsvoornemens van de generale synode van de PKN voor 2025. Deze taken vormen in onze ogen een  pakket dat meer een diaconale benadering is.

Even langs bij de Dominee

Predikant van onze gemeente, alsmede van de gemeente Langezwaag, Jonkerslân en Luxwoude is ds. Sietske Blok. Haar gegevens vindt u onder contact.

Activiteitencommissie Piterkerk

Voor de exploitatie van het kerkgebouw is een activiteitencommissie Piterkerk actief. Kijk op www.piterkerklippenhuizen.nl.

ANBI

Staat Baten en Lasten Diaconie en Kerkrentmeesters Meer informatie