Contact

Op 3 oktober 2021 is Linda Wind-Kamminga bevestigd als ouderling/kerkelijk werker. Zij zal 12 uur per week aan onze gemeente ondersteuning bieden op pastoraal en diaconaal gebied. Linda is iedere dinsdagmiddag van 12.30 – 14.00 uur in de Consistorie. U kunt dan binnenlopen voor een praatje of om een afspraak te maken.

Kerkelijk werkermw. L. WInd-Kamminga
lindawind@kpnmail.nl

06-38908876
Voorzitter kerkenraadM.J. Quarré0516 - 471387
ScribaMw. T. Jubels
scriba@kerklippenhuizenhemrik.nl
0516 - 471387
DiaconieMw. T. Jubels
diaconaat@kerklippenhuizenhemrik.nl
0516 - 471387
Adres kerkgebouwDe Buorren 30
8408 HH Lippenhuizen
Adres ConsistorieDe Buorren 53
8408 HJ Lippenhuizen


Beheerder ConsistorieDhr. D. Hoogeveen06-20866496
Beheerder Begraafplaats LippenhuizenMw. H. Abma
0513 - 461748
Beheerder KerkgebouwPiterkerkbeheer@gmail.com06-83266955
KerkvoogdijNL58RABO0322 9004 68kerkvoogdij@kerklippenhuizenhemrik.nl

DiaconieNL70RABO 0322 9124 74