Vorming & Toerusting

IMG_2902

 

Kring V&T
Kerk zijn in Afrika
Vormingsavond over kerk zijn in Afrika, waarin allerlei vragen aan de orde komen.
Wat kunnen we leren van kerken in Afrika? Lees meer

Datum 15 november 19.30 in de Ontmoetingskerk Schansburg 3 8401RX Gorredijk

Leiding; ds Ben ten Tonder
bijdrage E5,-
Opgave bij Pietsje v.d. Molen tel; 0625278905 of via email-adres; vormingentoerustingoosthoek@gmail.com
Opgave is verstandig, zodat we u bericht kunnen doen in onvoorziene omstandighedenFILMAVOND op 22 november in de PKN kerk van Langezwaag.

The Visitor’, 2009, Oscar nominatie Beste Acteur. Een film met een hart…

Inhoud van de avond
Datum: dinsdag 22 november 2022
Leiding: ds. Christine Schlette
Tijd: 19.30 u.
Plaats: Langezwaag, PKN kerk, it Hou 9
Bijdrage: € 5,-
Contactpersoon: Pietsje v.d Molen tel; 0625278905 

Opgave: vóór 18 november o.v.v. naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mail. Via vormingentoerustingoosthoek@gmail.com .


Adventsliederen zingen

11 december om 16 uur

Wat gaan we doen?

Plaats; PKN kerk in Nieuwehorne

Schoterlandseweg 38 8414 LX