Diensten 2021

Vanaf 1 januari 2021 werkt onze gemeente samen met de PKN gemeente van Gorredijk. De diensten worden digitaal uitgezonden vanuit de Ontmoetingskerk in Gorredijk, te volgen via kerkomroep.nl of via het YouTube kanaal van de Ontmoetingskerk Gorredijk. De diensten beginnen om 9.30 uur. (tenzij anders aangegeven)
Het is op dit moment (oktober 2021) niet meer nodig om vooraf te reserveren voor het bijwonen van de dienst.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (21 november 2021) is er wel een dienst in onze Piterkerk te Lippenhuizen. Voorganger is dan kerkelijk werker Linda WInd. Medewerking is er van kerkkoor ‘Te Wûnderlik’. Deze dienst begint om 10.00 uur. Aansluitend zal de kerk enige tijd open blijven om voor iedereen die dat wil een kaarsje aan te steken over een dierbare overledene.

Datum 2021
TijdVoorgangerDienst inBijzonderheden
17 oktober09.30ds. G. RiemersmaGorredijk
24 oktober09.30ds. R. LafeberGorredijkBelijdenisdienst
31 oktober10.00ds. P. Hulshof
ds. C. Schlette
Cultureel centrum De Skans te GorredijkRegionale dienst georganiseerd door de Raad van Kerken Gorredijk e.o.
7 november10.00dhr. J. ZeldenrustGorredijkOpen Deur Dienst
14 november9.30ds. R. LafeberGorredijkDankdienst
21 november9.30ds. R. LafeberGorredijkZondag Voleinding
21 november10.00mw. L. Wind-KammingaLippenhuizenHerdenkdienst overledenen
28 november9.30ds. R. LafeberGorredijkGezinsdienst, 1e Advent