Informatie

Eredienst

In de eredienst gaat een predikant voor, de eigen predikant, of een gastpredikant. De dienst kan er heel verschillend uitzien: bij voorbeeld volgens de traditie maar met nieuwe teksten of melodieën of indeling, of door met elkaar in gesprek te zijn om zo het bekende éénrichtingsverkeer te doorbreken. Nu eens is er medewerking van een koor, dan weer wordt de preek gehouden aan de hand van een schilderij. Door predikant en commissie eredienst wordt geregeld gezocht naar nieuwe vormgeving. Gemeenteleden dragen bij in de voorbereiding.

Koffie voor de dienst

Voorafgaand aan de diensten wordt er vanaf 9.30 uur voor iedereen een kop koffie, thee of fris geschonken. Dit is een gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten.

De zondagsschool

Dit jaar is er geen zondagsschool. Wel is er tijdens de dienst (maar niet in de schoolvakanties) een kinderverhaal en kunnen de kinderen tijdens de preek in de kerk aan tafel een kleurplaats of knutselwerk maken dat bij het verhaal past.

Medewerking aan kerkdiensten

Zoals we inmiddels wel gewend zijn zullen ook komende seizoen weer gemeenteleden meewerken in de kerkdienst in de vorm van:

  • het verzorgen van lezingen
  • incidentele medewerking aan bijzondere vieringen
  • het vertellen van een verhaal voor de kinderen en de verwerking voor de kinderen
  • waar mogelijk worden ook geregeld de kinderen ingeschakeld in de viering
  • gelegenheidscantorij

In de adventsperiode, de veertigdagentijd en met de paascyclus staan de kerkdiensten in het teken van de bijzondere tijd van het kerkelijk jaar. Een andere bijzondere kerkdienst is de herdenkingsdienst aan het einde van het kerkelijk jaar. Dan gedenken wij alle overledenen uit onze dorpen.

Plaats en tijden

Met de Protestantse Gemeente van Langezwaag e.o. is een samenwerkingsverband, waardoor er gezamenlijke diensten met Langezwaag zijn, wisselend in Langezwaag of Lippenhuizen en Hemrik. Met andere gemeenten in de regio is op dit moment incidenteel een vorm van samenwerking. Het kerkgebouw te Lippenhuizen is de plaats van samenkomst van de gemeente in Lippenhuizen. Wel worden er nog ca. zeven kerkdiensten per jaar in de Witte Kerk gehouden. De aanvangstijd van de diensten is 10.00 uur.