Informatie

Vanaf 1 januari 2021 is er samenwerking met de PKN gemeente van Gorredijk. In Lippenhuizen worden alleen nog incidenteel kerkdiensten gehouden. De meeste diensten vinden plaats in de Ontmoetingskerk van Gorredijk, aanvang 9.30 uur. Vanwege de huidige maatregelen gebeurt dit alleen digitaal.