Dichtbij

Woning voor tijdelijke bewoning in noodsituaties.

De voormalige kosterswoning (Buorren 55 in Lippenhuizen) is aangekocht door de Diaconie. Deze woning is voor maximaal 6 maanden te huur voor tijdelijke bewoning voor mensen die in een noodsituatie zitten. In dat half jaar kan men tot rust komen en uitzien naar permanente huisvesting. De woning is volledig gemeubileerd. Inlichtingen bij de Diaconie: dhr. J. Quarré, telefoon 0516-471387.

 

 

Waar kunt u voor terecht bij de Diaconie?

Het is niet aan iedereen bekend wat de Diaconie doet. Als diaconie van de protestante gemeente Lippenhuizen-Hemrik willen we hulp bieden en omzien naar de naaste binnen en buiten onze gemeente. We doen dit vanuit een visie van gerechtigheid en recht doen aan de waarde van ieder mens en worden hierbij geïnspireerd door de woorden & werken van onze God. Omdat wij werken binnen een kleine gemeente zoeken we naar een verbondenheid van waaruit het gevoel dat 1+1=3 kan ontstaan. Daar waar mensen in de knel komen of vastlopen door verlies van werk, inkomen of contacten kan een beroep op de Diaconie gedaan worden. Soms kan een diaken zelf hulp bieden, in andere gevallen kan de diaken helpen naar oplossingen te zoeken. Concreet kan dit betekenen b.v.: helpen bij het invullen van formulieren, helpen bij het schrijven van brieven, renteloze leningen, bezoek regelen etc.

Werkvelden

Als diaconie willen wij onze aandacht met name richten op de velden arbeid/werkeloosheid, armoedebestrijding en eenzaamheid. We realiseren ons wel dat dit moeilijk is, omdat de armoede vaak niet zichtbaar is. Dit betekent dat we enerzijds open moeten staan voor signalen vanuit de gemeenschap en anderzijds bekend moeten maken aan die gemeenschap dat wij als diaconie hierin iets voor mensen willen en kunnen betekenen.

Collecten

De diaconale collecten worden verzameld en doorgezonden naar het daarvoor bestemde doel in binnenland of buitenland.

Voedselbank

Namens onze Protestantse Gemeente worden rond Pasen fruitbakjes bij de pakketten voor de klanten van de Voedselbank uitgedeeld. Voor mensen die van een zeer klein bedrag moeten rondkomen, is fruit een luxe artikel. Op deze manier willen wij het thema van de veertigdagentijd van Kerk in Actie ‘Voor de verandering’ gestalte geven.

 

Fair Trade koffie en thee in de Piterkerk

Voortaan is de koffie en thee, die in de Piterkerk wordt geschonken van het keurmerk Fair Trade. Hiermee willen wij verdere invulling geven aan onze opdracht als kerkelijke gemeenschap om oog te

hebben voor het kwetsbare. Wij worden ons steeds meer bewust van het feit dat het anders moet met de schepping en dat deze doorgegeven moet worden als een leefbare plek voor toekomstige generaties. Fair Trade betekent letterlijk: eerlijke handel.
Kernbegrippen bij eerlijke handel zijn:

  • Een ‘eerlijke’ prijs voor de producenten. Deze prijs stelt de producenten in staat om op een behoorlijke wijze te voorzien in hun levensonderhoud en zorgt voor een continuïteit in het inkomen. Daardoor is eerlijke handel een belangrijk middel tegen armoede.
  • Menswaardige arbeidsomstandigheden en uitsluiting van kinderarbeid.
  • Respect voor het milieu. Door het kopen van Fair Trade-producten dragen we bij aan het tegengaan van klimaatverandering.

Bij Fair Trade staat het opbouwen van duurzame handelsrelaties, investeren in productontwikkeling en productiemethoden en controle op de naleving van de uitgangspunten door middel van certificering centraal.

Verderaf

Via Kerk in Actie steunt de Diaconie veel projecten wereldwijd, die werken aan betere leefomstandigheden voor dat deel van de wereldbevolking dat leeft onder uitbuiting, honger, geweld en onderdrukking. Voor de projecten kijk op www.kerkinactie/projecten