Kerkgebouw

De toekomst van de Piterkerk

De kerktoren, de terp waarop het gebouw ligt, de begraafplaats er omheen. Dat is het beeld van Lippenhuizen, samen met de watertoren. Kenmerkend, historisch.
Het lijkt zo gewoon, de kerk staat er al eeuwen. Toch dreigt het gevaar dat er op een dag niets meer is.
De kerkelijke gemeenschap houdt op termijn op te bestaan. Er wordt aangestuurd op samenwerking met Gorredijk. Maar wat gebeurt er dan met het kerkgebouw.
De plek, die al eeuwenlang verbonden is met stilte, meditatie, gebed, rouwen, trouwen en doop!
Mogelijk gaan anderen straks beslissen over verkoop, bestemming of (in het ergste geval) afbraak.
Om dit te voorkomen wordt gezocht naar een oplossing: het onderbrengen van het gebouw en de begraafplaats in een Stichting.
Daarvoor hebben we de hulp van de Lippenhústers nodig. Want om een stichting op te richten zijn er mensen nodig die mee willen werken. Wij zijn op zoek naar mensen, die zich hiervoor willen inzetten.

De actuele situatie
Er is inmiddels een aantal mensen, dat toegezegd heeft te willen meedenken in de overgang naar een stichting. Het zou fijn zijn als zich nog twee of drie mensen aanmelden, liefst voor 1 mei a.s..
Ook is er een eerste contact geweest met de Stichting Alde Fryske Tsjerken, die zich inzet voor het behoud van monumentale kerkgebouwen. Op hun website staat het volgende te lezen:

Oude kerken in het Friese landschap

Oude kerken bepalen de ‘skyline’ van het Friese landschap. Nergens anders in Europa zijn zoveel laatmiddeleeuwse kerken te vinden als in Noord-Nederland. Een rijkdom die het behouden waard is.
Steeds meer monumentale kerkgebouwen verliezen hun oorspronkelijke functie. De Stichting Alde Fryske Tsjerken wil voorkomen dat ze verdwijnen. Ze doet dat door in bijzondere gevallen (rijksmonumentale) kerken in eigendom over te nemen. Ook zorgt de Stichting voor een nieuwe bestemming, zodat kerken ‘levende stenen’ blijven
”.

 

Telefonisch kunt u vragen stellen bij Jan Quarré, voorzitter van de huidige kerkelijke gemeente, 0516-471387. Of via e-mail: scriba@kerklippenhuizenhemrik.nl.