naar-school-met-paard-en-wagen

naar school met paard en wagen

Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in Colombia

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Kinderen in de knel. Samen met partners van Kerk in Actie bestrijden we kinderarbeid. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Het is hard nodig om kinderarbeid tegen te gaan en ieder kind de kans te geven op een goede toekomst met onderwijs. U kunt daaraan bijdragen.

Wie door de sloppenwijken van Bogotá in Colombia loopt, ziet talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Ze doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen en hebben te maken met veel geweld. School komt vaak op de laatste plaats. De bevlogen medewerkers van FPT (Stichting Kleine Arbeider) zoeken naar alternatieven voor werk, zodat kinderen wel veilig zijn en niet te zwaar werk hoeven te doen. En kinderen krijgen de kans om naar school te gaan. Zo’n 120 jongeren werken aan hun dromen via de vakonderwijs, waar ook eigen producten worden verkocht en een internetcafé en cafetaria worden gerund. Ook tienermoeders worden ondersteund. Met uw bijdrage kan het belangrijke werk van FPT worden voortgezet.

 

  • Voor 75 euro per jaar krijgen alle kinderen iedere dag iets te eten op school.
  • Voor 67 euro per jaar kan een kind een cursus volgen om zich bewust te worden van zijn rechten.
  • Voor 200 euro kan één jongere een jaar een vaktraining volgen.

 

FTP is één van de Colombiaanse partners van Kerk in Actie binnen het thema Kinderen in de knel, waar onze kerk zich de komende tijd voor inzet. Lees meer op www.kerkinactie.nl/fpt.

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. K00500, thema Kinderen in de knel, Colombia.

 

Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in India

onderwijs bij save

onderwijs bij save

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Kinderen in de knel. Samen met partners van Kerk in Actie bestrijden we kinderarbeid. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Het is hard nodig om kinderarbeid tegen te gaan en ieder kind de kans te geven op een goede toekomst met onderwijs. U kunt daaraan bijdragen.

Alle kinderen naar school in India
In India werken naar schatting 17 miljoen kinderen: in de bouw, kledingindustrie, horeca, huishouding of steengroeven of in de landbouw.  Deze kinderen werken vaak onder zware omstandigheden, wat niet goed is voor hun ontwikkeling. De Indiase christelijke organisatie CASA wil kinderarbeid stoppen in 48 dorpen in Tamil Nadu en Andra Pradesh.

Achterstand inhalen en schooluitval voorkomen
Werkende kinderen hebben vaak een leerachterstand opgelopen. CASA  heeft negen overbruggingsscholen voor kinderen tot 15 jaar, waar ze spelenderwijs leren. De meeste kinderen kunnen na vier maanden overstappen naar een gewone school. Vrijwilligers blijven hen begeleiden en geven ook bijles. Jongeren van 15 jaar en ouder kunnen in acht centra vakonderwijs volgen voor elektricien, naaister of computertechnicus.

Meer inkomen voor ouders en bewustwording
Soms komen ouders in de problemen als het inkomen van hun kind wegvalt. CASA helpt ouders om extra geld te verdienen, bijvoorbeeld met een geit, zodat ze melk en kaas kunnen verkopen. Om een blijvende verandering op gang te brengen worden kinderraden, jeugdgroepen en vrouwengroepen opgericht, waarin men leert wat de rechten van kinderen zijn en hoe belangrijk onderwijs is voor hun ontwikkeling. Ook oefenen ze druk uit op overheden en bedrijven om kinderarbeid te stoppen. Helpt u mee?

  • Schoolgeld voor één kind is 6,60 euro
  • Voor 83 euro krijgt één jongeren een vaktraining
  • Voor 94 euro krijgen kinderen een maand warm eten op school

 

CASA is één van de Indiase partners van Kerk in Actie binnen het thema Kinderen in de knel, waar onze kerk zich de komende tijd voor inzet. Lees meer op www.kerkinactie.nl/casa.

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. K00500, thema Kinderen in de knel, India/CASA.

Poster over kinderrechten

Poster over kinderrechten

Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in Oeganda

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Kinderen in de knel. Samen met partners van Kerk in Actie bestrijden we kinderarbeid. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Het is hard nodig om kinderarbeid tegen te gaan en ieder kind de kans te geven op een goede toekomst met onderwijs. U kunt daaraan bijdragen.

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en worden door hun stadsgenoten met de nek aangekeken. Velen van hen zijn hun geboorteregio Karamoja ontvlucht vanwege de bloedige burgeroorlog en armoede en hoopten op een beter leven in Kampala. Vijf Oegandese partnerorganisaties van Kerk in Actie werken samen met de kinderen aan een beter bestaan, met familie, een dak boven hun hoofd en vooral: op school. Als ze willen, kunnen de organisaties de kinderen en hun gezinnen begeleiden terug naar Karamoja, waar de kansen op een beter bestaan zijn toegenomen. Samen werken ze er zo aan om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Met uw steun kunnen zij dit belangrijke werk voorzetten.

  • Voor 225 euro kan een straatkind opgevangen worden in Kampala.
  • Familie opsporen in Karamoja en terugkeer voorbereiden kost 40 euro per kind.
  • Een Oegandees gezin kan een nieuw leven opbouwen in Karamoja voor 330 euro.

 

ANPPCAN, Kayda, Dwelling Places, C&D en KCV zijn Oegandese partners van Kerk in Actie binnen het thema Kinderen in de knel, waar onze kerk zich de komende tijd voor inzet. Lees meer op www.kerkinactie.nl/karamoja.

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. K00500, thema Kinderen in de knel, Oeganda.

 

Jeugddorp De Glind

In De Glind wonen ongeveer 150 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren, voornamelijk in de 25 gezinshuizen. Door allerlei problemen kunnen deze kinderen niet meer thuis wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mishandeling, verwaarlozing of verslavingsproblemen van de ouders, maar ook om ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen of gedragsproblemen van de kinderen zelf.

De Rudolphstichting is eigenaar van grond en gebouwen in De Glind. Zij biedt een tiental organisaties de ruimte voor hulp en zorg aan uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Daarnaast subsidieert de stichting voorzieningen in het dorp zoals het zwembad, de kinderboerderij, de voetbalclub en het dorpscentrum. In dat dorpscentrum – Glindster – zijn veel naschoolse activiteiten. Kinderen en jongeren komen er sporten, knutselen, muziek maken of gezellig in de soos hangen. Ook biedt het centrum horeca- en concertmogelijkheden. Door een leerwerktraject kunnen jongeren er praktijkervaring op doen in de horeca.

Opvang in een gezin

De Rudolphstichting is sterk vóór opvang in gezinsvormen, omdat deze vorm voor kinderen heel goed werkt. In de reguliere jeugdzorg krijgen kinderen in een leefgroep binnen vierentwintig uur met steeds weer andere begeleiders te maken. Een gezinshuis wordt gerund door ouders die er vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week zijn. Het biedt structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de omgeving van een bestaand gezin. Dit is een wezenlijk verschil. Daarom werkt de Rudolphstichting, samen met andere partijen, aan de groei van het aantal gezinshuizen in Nederland.

Bouwen aan 10.000 inhuisplaatsingen

In Nederland zijn maar liefst 45.000 kinderen en jongeren uithuisgeplaatst en kunnen niet meer in het gezin van hun biologische ouders wonen. Het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind schrijft dat: “een kind dient op te groeien in een gezin, in een sfeer van geluk, liefde en begrip”. Dit geldt dus ook voor uithuisgeplaatste kinderen.

Ruim 20.000 uithuisgeplaatste kinderen wonen in een pleeggezin, de andere helft in een leefgroep. Slechts 700 van hen kunnen in een gezinshuis wonen. Dat is té weinig. Daarom hebben de Rudolphstichting, Gezinshuis.com, Stichting Het R.C. Maagdenhuis en Stichting Kinderpostzegels Nederland het initiatief genomen voor Alliantie Kind in Gezin.

Alliantie Kind in Gezin wil de huidige opvang in gezinsvormen versterken en uitbreiden, zodat meer kinderen en jongeren van deze zorg kunnen profiteren. De doelstelling van de Alliantie is om binnen 10 jaar te bouwen aan 10.000 inhuisplaatsingen. Zodat nog meer uithuisgeplaatste jongeren kunnen zeggen: “Het was een familie en een familie was precies wat ik nodig had. Gewoon een gezinsleven.”

Kerk in Actie is één van de partners van Alliantie Kind in Gezin en ondersteunt de missie.

Eerdere projecten

Het werk van de Rudolphstichting is een voorbeeld van diaconaal werk voor kinderen in moeilijkheden. Door opvang en begeleiding in gezinshuizen geeft de Rudolphstichting veel kinderen een hoopvolle toekomst.

‘Als kinderen buiten de samenleving dreigen te vallen, moeten we een samenleving creëren waarin zij wel welkom zijn.’Deze uitspraak komt van dominee R.J.W. Rudolph (1861-1914), grondlegger van jeugddorp De Glind. Een man met visionaire ideeën over de opvang van kinderen en jongeren die niet langer bij hun ouders kunnen wonen. Deze man is nog steeds inspirator van de Rudolphstichting.