Het kerkblad Terpnieuws is (tijdelijk) gestopt en wordt momenteel vervangen door een nieuwsbrief. Klik hier voor de nieuwsbrieven
lees meer

 


PRIKKEL – Stof tot nadenken

Hoop

Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Als dat niet het geval is, is er geen hoop meer.
Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd.

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme. Evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Wel de zekerheid dat iets zinvol is ongeacht de afloop, het resultaat.

Vaclav Havel (bron: Medemens)

Uit de pastorie

Ds. SIETSKE BLOK STELT ZICH VOOR

Mijn naam is Sietske Blok en ik mag de nieuwe dominee zijn in Langezwaag, Luxwoude, Jonkerslân, Lippenhuizen en Hemrik. 3 juli ben ik vanuit Arnhem naar Langezwaag verhuisd. 9 juli vond de bevestigingsdienst plaats. Het zijn de allereerste weken in een nieuw huis, op een nieuwe plek. Ik sta op de drempel van iets nieuws. Dat is mooi, alles ligt open. En aan de andere kant is dat ook weer zoeken naar nieuw houvast.

Ik ben 31 jaar en heb theologie gestudeerd in Kampen. Na mijn studie heb ik eerst gewerkt als jeugdwerker in Sneek, als geestelijk verzorger in het Medisch Centrum Leeuwarden en als uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Brazilië. Zomer 2016 ben ik terug gekomen uit Zuid-Amerika.

Taizé is een plek van inspiratie voor mij, ik ben er maanden vrijwilliger geweest. In Taizé heb ik de stilte leren kennen. Taizé is een klein plaatsje in Frankrijk waar een oecumenische communiteit van broeders ‘een gelijkenis van gemeenschap’ leeft. Jong en oud zijn welkom om een week in hun ritme mee te leven, maar de nadruk ligt op de ontvangst van jongeren. Drie keer per dag vindt er een dienst plaats. Kenmerkend voor Taizé zijn de korte liederen in allerlei talen die je in herhaling zingt en een stilte van zo’n 10 minuten in het hart van de viering.

Kloosters, plekken van gebed, daar trek ik elke keer weer heen.

Naast de contemplatie moet er ook actie zijn. In Brazilië draaide ik mee met CEBI, oecumenisch centrum voor Bijbelstudies. CEBI is een vrijwilligersorganisatie met bijbelgroepen actief door het hele land. Het is een beweging voortgekomen uit de bevrijdingstheologie. CEBI kiest er voor om de Bijbel allereerst te lezen met mensen in de marge, mensen in de verdrukking, mensen zonder stem. Kan de Bijbel hen weer een stem geven? De Bijbel is een middel om de waarde van het eigen leven weer te ontdekken en om kritisch te kijken naar structuren en systemen. Door elke keer weer samen te lezen hoopt CEBI dat mensen ook in beweging komen, om te zoeken naar transformatie, persoonlijk en van de maatschappij.

Dit past denk ik heel mooi bij het diaconale project dat ik samen met de gemeente ga oppakken. Hoe kunnen wij er als kerk voor de gemeenschap zijn? Waar kunnen wij zorgen voor transformatie?

Maar nu allereerst: landen en kennismaken. Thuis raken. Met de ledenlijst in de hand benader ik zelf mensen, maar u mag mij andersom ook benaderen, graag! Lid, of geen lid van de kerk. Misschien kunt u nadenken over een plek die belangrijk voor u is, dan zouden we elkaar ook daar kunnen ontmoeten.

Een heel hartelijke groet en tot ziens,

Sietske Blok
E-mail: dssietskeblok@gmail.com
Tel. 0513-85618