Startzondag afbeelding

Startzondag

24 september 10:00 in de Piterkerk te Lippenhuizen

Voorganger: ds. Sietske Blok

Met medewerking van de cantorij o.l.v. Jan Andries Dijkstra

            Het geheim van het lege midden

We horen en zingen over beelden van God

We zingen Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Waar liefde en aandacht is, daar is God.

Na de dienst drinken we samen koffie of thee met iets lekkers. We willen u daarna uitnodigen om in de kerk aan tafels of buiten wandelend met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van een aantal vragen of stellingen. Er is een speciale tienertafel en de kinderen kunnen cupcakes versieren. Tot slot lunchen we samen. Om 13:00 sluiten we af.

Wilt u wat u zou eten aan lunch met u meenemen? Dan delen we dat samen. De kerkenraad zorgt voor genoeg te drinken.

Het landelijke thema van de startzondag dit jaar is ‘een open huis’. Dit sluit aan bij de landelijke campagne Kerkproeverij die kerken uitnodigt begin september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen.

In het kader van deze campagne willen we  u vragen iemand uit te nodigen om eens te mee te gaan naar de kerk. Het is best spannend om dat te doen. Daarom een aantal tips:

  1. Denk goed na over wie u uitnodigt. Mensen met wie u weinig relatie hebt, werkt meestal niet. Het gaat om buren, kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan, die jou vertrouwen.
  2. Houd de uitnodiging luchtig, vrijblijvend: “Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten.”
  3. Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje in de brievenbus.
  4. Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt, en dat ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’.
  5. ‘Succes’ is niet als mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’ is ook een antwoord.