Protestantse Gemeente Langezwaag-Luxwoude-Jonkerslân &
Protestantse Gemeente Lippenhuizen-Hemrik

Persbericht 9 juli 2017
Bevestiging nieuwe dominee Lippenhuizen-Hemrik en Langezwaag-Luxwoude-Jonkerslân

Gemeente Opsterland juicht samenwerking met nieuwe predikant Sietske Blok toe

Gemeente Opsterland juicht een samenwerking met de nieuwe predikant Sietske Blok van de protestantse kerkgemeenten Lippenhuizen-Hemrik en Langezwaag-Luxwoude-Jonkerslân toe. Sietse Blok bouwt de diaconale taak in de vijf dorpen verder uit door zorg te bieden aan de inwoners. ‘De kerken geven aan dat zij via hun dominee hierover actief met ons in gesprek willen gaan. Dat kunnen we gezamenlijk oppakken’, zei wethouder Wietze Kooistra van gemeente Opsterland tijdens de bevestiging en intrede van Sietske Blok als predikant zondagmiddag 9 juli in een volle Mattheuskerk in Langezwaag.
Sietske Blok uit Arnhem gaat als predikant van de combinatiegemeenten Lippenhuizen-Hemrik en Langezwaag-Luxwoude-Jonkerslân 60 procent van haar tijd besteden aan predikantstaken, zoals het verzorgen van kerkdiensten, en 40 procent aan diaconaal werk. Het diaconale deel betekent het signaleren en ondersteunen van mensen in kwetsbare posities, die door bijvoorbeeld problemen met werk en inkomen aan de rand van de samenleving zijn komen te staan of eenzame ouderen. De predikant werkt hierbij samen met de dorpssteunpunten WMO en de lokale gebiedsteams.
Volgens Wietze Kooistra past de samenwerking met de kerken helemaal bij het nieuwe sociale domein, waarbij de zorg is overgegaan naar de gemeente. ‘We zijn als gemeente gericht op het voorkomen van problemen, we zijn toekomstgericht. De kerken geven aan hetzelfde te willen.’

Laagdrempelig

Sietske Blok wil in haar nieuwe functie het accent op verbinding leggen. ‘Ik hoop dat ik laagdrempelig ben. Dat mensen met hun zorgen en problemen naar me toe durven komen. Ik wil graag midden in de samenleving staan. Dat heb ik ook ervaren tijdens mijn uitzending voor Kerk in Actie naar Brazilië. Hier kwam ik op voor mensen in de marge.’

Kerk zijn in en met het dorp

De belangrijkste motivatie voor de aanstelling van de nieuwe predikant is het verder uitbouwen van het diaconale werk. Juist in deze tijd van een terugtrekkende overheid kan de kerk een relevante rol vervullen in de dorpsgemeenschap. Beide kerkelijke gemeentes hebben al jaren een sterk diaconaal karakter en steken daar verhoudingsgewijs veel tijd, geld en energie in. Zo bezit de kerk in Langezwaag een huis voor de tijdelijke opvang van mensen in scheiding of andere moeilijke omstandigheden.